Highgate Law & Tax

Highgate Law & Tax law firm based in Bratislava, Slovakia provides a unique combination of legal and tax advisory services for domestic and foreign clients. The law firm was established by attorneys at law with a background in major international laws firms Allen & Overy and 大成 Dentons, having extensive experience with significant local and cross-border transactions. We primarily specialise in commercial transactions and projects, tax optimizations and investments regulation. We provide our clients with flexible, comprehensible and tailor-made advisory services.

Spolu s daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting poskytuje Highgate Law & Tax právnedaňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou.

Toto na trhu butikových poradenských spoločností bezprecedentné prepojenie je kumulované predovšetkým v osobe Petra Vargu, partnera oboch spoločností, ktorý ako advokát a daňový expert kombinuje právne, daňové a účtovné vstupy celého tímu.

Tento prístup šetrí klientom peniaze a zároveň im poskytuje vyšší kvalitatívny štandard. Pre klienta je totiž efektívne vedieť na jednom mieste napríklad nielen o právnej stránke veci, ale aj aké daňové a účtovné konsekvencie má zamýšľaná transakcia. Ak transakcia vedie k významnému zdaneniu/nezdaneniu, na tom istom stretnutí/v tom istom stanovisku je možné viesť diskusiu ako je možné túto daňovú výhodu/nevýhodu právne štrukturovať, prípadne komunikovať protistrane. Prirodzene, ak má toto klient riešiť na dvoch, prípadne troch miestach (t.j. advokátdaňový poradca a prípadne aj účtovník) a tieto vstupy musieť prepájať a konfrontovať, je to neefektívne.

U nás platí, že nielen komplikovanejšie operácie a obchodné situácie ako sú zlúčenia, predaje podnikov/firiem, vstupy investorov, zahraničné expanzie, či uplatnenia patent boxu a superodpočtu si vyžadujú kombinovaný právny, daňový a účtovný vstup.

Ale aj množstvo malých klientov, ktorým vedieme u nás (v CARPATHIAN) účtovníctvo ocení, ak sa na spontánne daňové alebo právne otázky vedia opýtať na jednom mieste a možno v cene jedného účtovného paušálu.

Our team and specializations

Venture capital and start-up law

Our lawyers have extensive experience with an advisory in the field of venture capital and start-up law. Our services include consulting on legal and tax structuring of fast-growing businesses, regulation of the relationship between founders and investors (shareholders ‘agreements), creation of effective employee stock option plans and structuring of debt and equity investments into companies. We also advise our clients on regulation and investments into cryptocurrencies and blockchain industry.

Investment funds and collective investment

As one of the few legal and tax advisors in Slovakia, we have long been involved in the legal, tax and accounting advisory in respect of regulation of collective investment. We provide comprehensive tax and legal advice in setting up and establishing domestic and cross-border fund structures (EuVECA, SICAV) with a focus on dealing with regulatory, tax and accounting risks of fund operation.

Commercial law and transactions (M&A)

Our lawyers and tax advisers provide comprehensive legal and tax advisory services on a wide range of commercial transactions, including structuring of tax effective financings and transactions, due diligence, drafting of shareholders’ agreements and other transaction documents regulating sale and purchase of shareholdings in companies in Slovakia and abroad.

Tax controls

We provide our clients with comprehensive advice on the prevention and solution of tax controls. Our advisory includes advice on business structuring in order to protect assets, ensure business continuity in the event of tax controls and eliminate administrative and criminal risks associated with tax controls. During tax controls, we represent clients in all phases of proceedings before the tax administrator and the courts.

Tax structures and optimization

Our tax advisory services focus on tax analysis of clients’ business operations with an aim to make them tax effective. Our tax services include the formation of domestic and cross-border (offshore) tax structures, drafting of transfer pricing documentation and setting up and management of companies in offshore jurisdictions.

Intellectual property rights and IT law

We provide our clients with comprehensive legal and tax advisory services in the field of protection and transfers of intellectual property rights (trademarks, patents, utility models, know-how). Our IT law expertise includes tax and legal advisory on contractual relations relating to development, service and licensing of software. Our lawyers and tax advisers have extensive experience with creating tax optimisation structures for optimising of taxable incomes from software development and licenses.

Employee stock option plans (ESOP)

Our lawyers and tax advisers provide full scope legal and tax services relating to the formation and implementation of employee stock option plans (ESOP) in startups and developed companies. Our advisory includes comprehensive legal and tax advisory services relating to the drafting of legal documentation for various types of employee stocks and shareholdings (shares, stock options, phantom equity) combined with analysis and potential limitation of tax risks arising from the implementation of employee stock option plan.

Peter Varga
Attorney at Law

peter.varga@highgate.sk

Tomáš Demo
Attorney at Law

tomas.demo@highgate.sk

Lukáš Makara
Attorney at Law

lukas.makara@highgate.sk

Vladimíra Mačuhová
Tax advisor

vladimira.macuhova@highgate.sk

Roman Baranec
Attorney at law

roman.baranec@highgate.sk

Monika Husenicová
Tax and accounting advisor

monika.husenicova@highgate.sk

Tatiana Jochymová
Paralegal

tatiana.jochymova@highgate.sk

References

Contact